2015 Doelstellingen

2015 Doelstellingen

De Dow Chemical Company stelde in 1995 een aantal vergaande doelen op het punt van de verbetering van het milieu, gezondheid en de veiligheid. De lat legden we in 2006 nog veel hoger met de introductie van ambitieuze doelen, gericht op de volgende generatie.

Door deze 2015 Sustainability Goals blijven we gefocust op het versterken van onze relatie met de directe omgeving, op het leveren van veilige en betrouwbare producten en op innovatie. Hierdoor kunnen we bijdragen aan het oplossen van globale problemen, zoals de beschikbaarheid van schoon en veilig drinkwater.

Dit zijn onze 2015 Sustainability Goals:

  • Realiseren van een duurzame chemie
  • Realiseren van duurzame oplossingen voor de meest dringende problemen in de wereld.
  • Energie efficiëntie
  • Inspelen op klimaatverandering
  • Bijdragen aan het succes van de samenleving waarin we actief zijn
  • Toonaangevend op het gebied van productveiligheid
  • Lokale bescherming van gezondheid en milieu

Jaarlijks rapporteren we in het Duurzaamheidsverslag hoe Dow Benelux bijdraagt aan het realiseren van deze ambitieuze doelen.

Lees hoe Dow wereldwijd actief is op het gebied van duurzaamheid.