Energie & Water

Zorgen voor onze kostbaarste bronnen - Water en energie zijn een schaars goed aan het worden. De onderzoekers van Dow nemen deze uitdaging ter hand.

DOW TOEPASSINGEN VOOR ENERGIE & WATER

Ontdek hoe Dow bijdraagt aan het zorgvuldig beheren van onze kostbare energiebronnen.

DOW IN ENERGIE & WATER

Terwijl de wereldbevolking blijft groeien en nieuwe economieën ontstaan, moeten we op zoek naar oplossingen om in onze basisbehoeften te kunnen blijven voorzien, zoals water en energie. Dow loopt voorop bij de ontwikkeling van technologieën die aan deze uitdagingen op een zinvolle manier vorm geven.

Zo maken onze weterschappers wereldwijd in regionale laboratoria water veiliger, schoner en beter beschikbaar. En omdat olie en gas steeds lastiger te winnen zijn, werkt Dow aan geavanceerde chemische en technologische oplossingen die een nieuwe productie op gang kunnen brengen, zowel van conventionele als van onconventionele energiebronnen.

WE CREËREN EEN BREED SPECTRUM AAN INNOVATIEVE EN DUURZAME PRODUCTEN VOOR DE ENERGIE- EN WATERMARKT

Bekijk de producten die wij wereldwijd verkopen