HZ University of Applied Sciences en Dow Benelux B.V. verlengen en versterken samenwerking tot 2029

art students look at paint samples at the Dow Exposure station

Terneuzen, Nederland - 4 juli 2024 – HZ University of Applied Sciences (HZ) en Dow Benelux B.V. (Dow Terneuzen) hebben hun bestaande samenwerking verlengd en verder uitgebreid met een focus op onderzoek en kennisontwikkeling. Tijdens een signeermoment werd de samenwerkingsovereenkomst van 2019 met nog eens 5 jaar officieel verlengd.

De samenwerking resulteerde sinds 2019 in een veelvoud aan projecten, stagiaires, 46 HZ studenten die door Dow zijn aangenomen en vele mooie samenwerkingen voor de toekomst. Zoals de positie van Zeeland binnen de energietransitie, maar ook onderzoek gerelateerd aan cultuur en leiderschap. Binnen Dow kunnen studenten, docenten en onderzoekers alle kanten op qua onderzoeksgebied, zoals chemie, watermanagement, logistiek, supply-chain, HR, Research & Development, engineering, en vele andere.

De samenwerking tussen HZ en Dow is van groot belang voor beide partijen. HZ zoekt naar authentieke casussen uit het werkveld om het onderwijs te verrijken. De onderzoeksgroepen doen in samenwerking met bedrijven zoals Dow onderzoek naar urgente maatschappelijke problemen in de regio. Tegelijkertijd biedt deze samenwerking Dow de kans om getalenteerde (internationale) studenten aan te trekken en hen te betrekken bij projecten en onderzoeken.

Sinds 2019 hebben HZ-studenten en onderzoekers aan 20+ Dow projecten en onderzoeken samengewerkt. De onderzoeken waren een mix van langlopende onderzoeken over meerdere jaren en, kortlopende onderzoeken voor stages en/of afstudeeropdrachten. De projecten waren rond verschillende hoofdthema’s in:

  • Watermanagement, zoals de beschikbaarheid van zoetwater in de regio (essentieel voor de industrie, landbouwers en inwoners), de ontwikkeling van ideeën voor het scheiden van regenwater op het Dow terrein, en analyses rond waterverontreiniging.
  • Chemie: Opdrachten in het kader van Dow’s duurzaamheidsdoelstellingen. R&D projecten op het gebied van circulariteit en plastics recycling.
  • Waterstof ontwikkelingen: Onlangs is in samenwerking met het werkveld een waterstoflab opgezet door de HZ en Scalda. Hier worden met behulp van o.a. Dow studenten, docenten en professionals (bij)geschoold op het gebied van groene waterstof.
  • Andere onderzoeken rondom duurzame logistiek, leiderschap en cultuur.

Dow-medewerkers verzorgen regelmatig gastcolleges aan de HZ en zijn betrokken bij afstudeeropdrachten.

In de toekomst willen beide partijen blijven samenwerken aan mooie projecten, bijvoorbeeld over het gebruik van waterstof in de energietransitie, het verduurzamen van logistieke activiteiten en brandstoffen, onderzoek rond digitalisering en de mogelijkheden van Artificiële Intelligentie (AI). Verder nog het versterken van internationale samenwerking en hoe een diverse, inclusieve en gelijke omgeving creëren.

Tabita Verburg, Dow Area President voor de regio Benelux, Frankrijk, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Nordics, zei: “Samenwerken met onderwijsinstellingen zoals de HZ is voor Dow van groot belang. In Nederland hebben we meerdere samenwerkingen met hogescholen en universiteiten. Het betrekken van talentvolle studenten biedt een grote meerwaarde aan onze projecten en onderzoeken. Bovendien biedt dit Dow de mogelijkheid om zich als een van de grootste werkgevers in de regio te blijven profileren bij het personeel van de toekomst. Voor studenten is het dan weer een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen bij Dow en bij te kunnen dragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Ik spreek uit eigen ervaring, ik ben zelf ooit begonnen bij Dow als stagestudent. Ik ben enorm trots op onze samenwerking en op al het talent dat we van de HZ hebben aangenomen.”

Barbara Oomen, Voorzitter van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences: “Bij de HZ begint al ons onderwijs en onderzoek met vragen uit de praktijk. Dat opleiden vanuit de praktijk vraagt om structurele samenwerkingen, zoals onze relatie met Dow. Daar zijn al talloze studentenstages en samenwerkingsprojecten uitgekomen, met een mooie baan voor heel wat studenten als gevolg. Wij vinden elkaar ook in de gedeelde doelstelling om toe te werken naar een duurzamer Zeeland. Juist Dow kan daaraan zo’n grote bijdrage leveren, en juist onze studenten en collega’s werken vanuit die ambitie. Het is mooi om hier in de komende jaren mee door te gaan.”
 

art students look at paint samples at the Dow Exposure station