Verplaatsing afscheidsreceptie Arnd Thomas

BENELUX, Terneuzen - Naar aanleiding van het overlijden van onze collega en diens begrafenis aanstaande donderdag, hebben wij besloten de afscheidsreceptie van Arnd Thomas uit te stellen tot een nader te bepalen datum.

Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren en wij danken u voor uw begrip.


Postponement farewell reception Arnd Thomas

Following the death of our colleague and his funeral next Thursday, we have decided to postpone Arnd Thomas' farewell reception to a date later to be determined.