Veiligheid & Milieu

Veiligheid & Milieu

The Dow Chemical Company is al jaren één van de veiligste bedrijven in de chemische industrie. Ook binnen Dow Benelux leggen we de lat hoog. We willen absoluut geen veiligheidsincidenten en streven jaarlijks naar een 0-score. De scherpe aandacht voor veiligheid is onlosmakelijk verbonden met onze bedrijfscultuur. We hebben speciale veiligheidsprogramma’s, inspecties en trainingen, zowel voor onze medewerkers, als voor onze contractors en leveranciers.

Het beschermen van onze planeet is een belangrijk uitgangspunt bij al ons doen en laten. Daarbij zorgen we er nadrukkelijk voor dat onze producten en processen voldoen aan wet- en regelgeving en/of aan onze eigen strenge normen. We streven naar duurzame oplossingen, in onze eigen processen en in de ontwikkeling van meer duurzame producten. Verder werken we hard aan het verminderen van ons energieverbruik. Ook het reduceren van de emissie van broeikasgassen heeft onze volle aandacht.