Werken bij Dow Benelux

Ontdek wetenschap als de sleutel tot succes.

WERKEN BIJ DOW BENELUX

Werken bij Dow is een geweldige kans om de menselijke vooruitgang te ontdekken, te creëren en eraan bij te dragen. Wij zijn een wereldwijd team van probleemoplossers die innovatieve producten en oplossingen creëren die bijdragen aan het oplossen van ‘s werelds meest urgente uitdagingen, zoals de behoefte aan schoon water, hernieuwbare energie en de toenemende productiviteit van de landbouw. Of je nu werkzaam bent op de afdeling customer service, finance, management, research, manufacturing of logistics; er zit wetenschap achter jouw succes. En die begint bij Dow.

Dow biedt door de mondiale schaal en reikwijdte de flexibiliteit om meerdere carrières binnen één bedrijf uit te bouwen. Je kunt jouw unieke carrièrepad uitstippelen door verplaatsingen binnen en tussen geografische regio‘s, functies en afdelingen. We streven elke dag naar een cultuur die innovatie, samenwerking, verantwoordelijkheid en diversiteit omarmt. Onze werkplek gedijt op voortdurende ontwikkeling van werknemers, de waarde van de uiteenlopende ervaringen, achtergronden en perspectieven van onze werknemers en een integratiementaliteit.

Werken bij Dow Terneuzen

Dow's tweede grootste wereldwijde productiesite ligt in Terneuzen, Nederland. Hier zul je deel uitmaken van een geïntegreerde, Engelstalige gemeenschap van meer dan 2.000 werknemers die meer dan 70 nationaliteiten vertegenwoordigen. Terneuzen ligt in het strategische en dynamische Nederlands-Belgische deltagebied, dicht bij de zee, meerdere stranden en de levendige steden Antwerpen, Gent en Middelburg. Dow Terneuzen ligt in het hart van de regio en de diverse bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door respect, samenwerking en open en eerlijke communicatie.

WORKING AT DOW BENELUX

Working for Dow is a great opportunity to explore, to create, and to contribute to human progress. We are a global team of problem-solvers who create innovative products and solutions that contribute to solving the world’s most pressing challenges, such as the need for clean water, renewable energy, and the increasing agricultural productivity. Whether you’re in customer service, finance, management, research, manufacturing or logistics, there is a science behind your success. And it starts at Dow.

Dow’s global scale and scope offer the flexibility to pursue multiple careers within one company. You can carve out your unique career path through moves within and across geographies, functions and businesses. Every day, we strive to build a culture that embraces innovation, collaboration, responsibility and diversity. Our workplace thrives on continuous employee development, the value of our employees’ diverse experiences, backgrounds and perspectives, and an inclusion mindset.

Working at Dow Terneuzen

Dow’s second largest worldwide production site is located in Terneuzen, the Netherlands. Here you will become part of an inclusive English-speaking community of more than 2,000 employees representing over 70 nationalities. Terneuzen is located in the strategic and dynamic Dutch-Belgian delta region, close to the sea, multiple beaches, and the lively cities of Antwerp, Ghent and Middelburg. Dow Terneuzen is located in the heart of the region, and its diverse corporate culture is characterized by respect, collaboration and open and honest communication.