Stages en afstudeerprogramma’s

STAGES EN AFSTUDEERPROGRAMMA‘S

Stages en afstudeerprogramma‘s zijn een essentieel onderdeel van Dow‘s programma voor academische relaties en bieden je de mogelijkheid om Dow gedurende langere tijd te leren kennen via uitdagende en lonende projecten en mee te helpen aan de hervorming van de wereld om ons heen voor een betere toekomst.

Dow is een veelzijdig bedrijf. Of je nu in customer service, finance, management, research, manufacturing of logistics werkt; wij zijn een team van visionairs die innovatieve producten en oplossingen creëren voor ‘s werelds meest uitdagende problemen.

Daarom zoeken we de beste en slimste talenten. Onze Europese studentenprogramma‘s bieden geweldige kansen voor studenten van hogescholen en universiteiten om zich te ontwikkelen op professioneel en persoonlijk gebied in een internationale werkomgeving. Er zijn ook mogelijkheden voor een internationaal studentenprogramma. Natuurlijk is een belangrijke voorwaarde dat je de Engelse taal goed beheerst.

Stages en afstudeerprogramma‘s zijn beschikbaar in heel Europa; lees meer over de mogelijkheden en wat Dow je te bieden heeft.

INTERNSHIPS AND GRADUATE PROGRAMS

Internships and graduate programs are an essential part of Dow’s University Relations program, which offers you the possibility to get to know Dow for a longer period of time through challenging and rewarding projects, and to help reshaping the world around us for a better future.

Dow is a many-faceted company. Whether it’s in customer service, finance, management, research, manufacturing or logistics, we are a team of visionaries creating innovative products and solutions for the world’s most challenging problems.

This is why we are looking for the best and brightest talents. Our European student programs offer great opportunities for higher professional education and university students so they can develop on a professional and personal level in an international working environment. There are also possibilities for an international student program. Obviously, it is an important precondition that you have a good command of the English language.

Internships and graduate programs are available throughout Europe; read more about the opportunities and what Dow has to offer you.