Wetenschap & Duurzaamheid

Dow is een leider in het bevorderen van wetenschap en duurzaamheid, en werkt openlijk samen met klanten, academici, leveranciers, gemeenschappen en overheden.

WETENSCHAP EN DUURZAAMHEID

Dow Benelux heeft een naam hoog te houden op het gebied van duurzaamheid. Gezien onze daadkracht en innovatieve oplossingen hebben we absoluut een voortrekkersrol. We blijven zoeken naar baanbrekende producten en oplossingen en kijken voorbij hedendaagse mogelijkheden. We streven naar samenwerking. We leggen de lat voor sociale en ecologische vooruitgang steeds hoger. Wij verbeteren het welzijn van mensen door te werken aan een duurzame planeet en samenleving.