Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs en training zijn het fundament onder onze organisatie en vormen de motor voor innovatie in onze hedendaagse kenniseconomie. Dat is ook de achtergrond voor Dow's commitment bij (technisch) onderwijs. Om die reden gaan we partnerships aan met leidende organisaties. Daarnaast ondersteunen we talloze technische en bèta-initiatieven, bijvoorbeeld via sponsoring en donaties.

Zo werkt onze R&D-afdeling nauw samen met diverse Europese kennisinstituten. Met de (technische) universiteiten van Delft, Eindhoven en Leuven onderhouden we al jarenlang een speciale relatie.

De TU Delft brengt onder meer kennis in over andere materialen dan kunststoffen (bijvoorbeeld metalen, asfalt en beton). Hierdoor wordt onderzoek naar het samengaan van kunststoffen met andere materialen gefaciliteerd.

Daarnaast neemt Dow R&D deel aan diverse (internationale) samenwerkingsverbanden met andere bedrijven en kennisinstituten, waaronder het Dutch Polymer Institute, het Europees Technologie Platform Duurzame Chemie (SUSCHEM) en de Europese brancheorganisatie voor de chemie: Cefic.