Partneruniversiteiten

Bij Dow investeren we in de meest gerenommeerde universiteiten over de hele wereld.

PARTNERUNIVERSITEITEN

Bij Dow zijn we ons ervan bewust dat de reis naar innovatie beter wordt door middel van samenwerking. Daarom ontwikkelen we relaties in academische kringen en investeren we in de meest gerenommeerde universiteiten over de hele wereld, zodat we met de knapste koppen kunnen werken om onderzoek in oplossingen te transformeren.

Onze bijdragen bestaan uit financiering van en deelname aan onderzoeksprogramma‘s, ontwikkeling van lesprogramma‘s in duurzame chemie, het delen van technische expertise, het aanbieden van gespecialiseerde stages en het verstrekken van donaties.

Onze academische partners
De volgende universiteiten maken deel uit van het Benelux partneruniversiteitenprogramma omwille van hun uitmuntendheid in wetenschap en technologisch onderzoek en hun bereidheid tot samenwerking met de industrie:

Lees meer over de samenwerking met onze Europese partneruniversiteiten op Dow Campus EMEAI.

PARTNER UNIVERSITIES

At Dow, we are aware that the journey toward innovation improves through collaboration. That’s why we develop relationships in academic circles and invest in the most respected universities all over the world, working with the brightest minds to transform research into solutions.

Our contributions include funding and partnering on research programs, developing curriculum in sustainable chemistry, sharing technical expertise, offering specialized internships and granting donations.

Our academic partners
Identified by their excellence in science and engineering research and a willingness to collaborate with industry, the following universities are part of the Benelux university partnership program:

Read more about the collaboration with our European partner universities on Dow Campus EMEAI.