2025 Doelstellingen

2025 Doelstellingen

De Dow Chemical Company stelde in 1995 een aantal vergaande doelen op het punt van de verbetering van het milieu, gezondheid en de veiligheid. Duurzaamheid is bij Dow een vast onderdeel van onze strategie en bedrijfsvoering. Om onze ambities daadwerkelijk om te zetten in initiatieven en onze voortgang te monitoren, formuleert Dow elke 10 jaar duurzaamheidsdoelstellingen.

In de periode van 1995 tot 2005 lag de nadruk op het verbeteren van onze footprint. In de periode van 2005 tot 2015 voegden we daar onze handprint aan toe: het ontwikkelen van baanbrekende innovaties voor duurzame producten. In 2015 presenteerden we de 2025 doelstellingen. Naast footprint en handprint, voegen we nu blueprint toe. Daarmee bedoelen we dat we niet alleen duurzaam willen zijn in onze eigen processen en producten. Maar ook dat we, in innovatieve samenwerkingsverbanden met overheidinstanties, wetenschaps- en kennisinstituten, onderzoeksorganisaties, partners uit het bedrijfsleven en NGO's, een blauwdruk ontwikkelen voor een duurzame planeet en samenleving..

Dit zijn onze 2025 duurzaamheidsdoelstellingen:

  • Ontwikkelen van de blauwdruk voor duurzaamheid
  • Bevorderen van de circulaire economie
  • Vergroten van vertrouwen in de chemische technologie
  • Mondiaal presteren op operationaal topniveau
  • Realiseren van baanbrekende innovaties
  • Waarderen van de natuur
  • Betrekken van medewerkers om het verschil te maken.

Jaarlijks rapporteren we in het Duurzaamheidsverslag hoe Dow Benelux bijdraagt aan het realiseren van deze ambitieuze doelen. Op ons duurzaamheidsplatform Dow Duurzaam vind je het laatste duurzaamheidsverslag. Op het platform lees je ook de verslagen uit voorgaande jaren en vind je meer achtergrondinformatie over onze duurzaamheidsdoelstellingen en -initiatieven.