Valuepark Terneuzen

Valuepark Terneuzen

Het Value Park, aan de westzijde van Dow Terneuzen, beslaat 140 hectare en is gericht op bedrijven die een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de chemische industrie. De gunstige ligging is aantrekkelijk voor bedrijven: het park heeft directe aansluitingen op het spoor, het wegennet en internationale vaarwegen. Bovendien is het park door middel van een pijpleidingenbundel verbonden met Dow.

Vestiging op het Valuepark is interessant voor afnemers en leveranciers van Dow Benelux, en voor bedrijven die zich bezighouden met de opslag, verpakking of distributie van de producten van Dow.

Inmiddels is op het park al een aantal op- en overslagbedrijven gevestigd, zoals Vos Logistics en Katoen Natie. Verder is Oil Tanking gevestigd op het Valuepark en Bertschi opereert een rail terminal.