Dow Delfzijl

Dow Delfzijl

Dow Delfzijl is, voor nu, de grootste Isocyanaat productielocatie van Dow wereldwijd. Met de drie destillatie torens wordt Methyleen Difenyl di-Isocyanaat (MDI), een belangrijke basisgrondstof voor polyurethaan, gescheiden om verder verwerkt te worden als basisgrondstof voor de polyurethaanindustrie.

Op deze webpagina kunt u informatie vinden over hoe wij veilig werken bij Dow Delfzijl, welke producten worden gemaakt, vervoer en verpakking, etc.

Veilig werken bij Dow Delfzijl

Bij Dow is de bescherming van mensen en van het milieu een deel van alles wat we doen en van elke beslissing die we nemen. Om de veiligheid te garanderen van alle mensen die werken bij Dow Delfzijl en van haar directe omgeving, gelden er een aantal belangrijke spelregels. Deze hebben we vastgelegd in Procedures en Beleidsdocumenten.

De belangrijkste regels voor veilig werken bij Dow Delfzijl zijn:

 • In de fabriek is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.
 • Vrijwel alle uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd onder een veiligwerkvergunning en/of procedure.
 • Gedurende de werkzaamheden voeren mensen regelmatig een werkplekobservatie uit.
 • In geval van een dreigende noodsituatie, wordt onmiddellijk een alarmsignaal gegeven. Iedereen die op het terrein aan het werk is, dient deze signalen en deze betekenis ervan te kennen.

De 10 gouden EH&S regels

 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van mijn collega's.
 • Ik weet dat ongevalsvrij werken kan en doe alles om dat te bereiken.
 • Ik werk proactief om onveilig werk te voorkomen.
 • Ik zorg voor een veilige werkplek en meld onveilige situaties.
 • Ik houd me aan alle wettelijke en Dow veiligheidseisen.
 • Ik doe actief mee aan alle programma’s die veiligheid verbeteren.
 • Ik meld elk (bijna) incident, als onderdeel van mijn persoonlijke EH&S gedrag.
 • Ik zorg voor juiste voorbereiding van jobs waarbij veilig uitvoeren steeds voorop staat.
 • Ik help nieuwe collega’s bij het veiligheidsdenken tijdens het uitvoeren van hun werk.
 • Ik ken de nieuwste afdelingsprocedures, pas ze toe en verbeter ze waar nodig.

Producten

In Delfzijl produceert Dow Methyleen Difenyl di-Isocyanaat (MDI), een belangrijke basisgrondstof voor polyurethaan.

Bij het kraken van Nafta is één van de producten Benzeen. Benzeen wordt omgezet in Aniline, welke vervolgens weer omgezet wordt naar crude MDI. Dit gebeurt in de Dow fabrieken in Böhlen - Duitsland, Stade - Duitsland en Estarreja - Portugal.

De crude MDI wordt in Delfzijl gescheiden via destillatie in Monomeric MDI en Polymeric MDI.

Deze eindproducten voor Delfzijl worden verder verwerkt als basis voor schuim, elastomeren, lijmen en coatings. Toepassingsgebieden zijn overal terug te vinden o.a. dashboard van de auto, matrassen, sportschoenen, vloer van de sporthal, tuinstoelen en verschillende isolatiematerialen.

Terneuzen als een hub

Dow Terneuzen vervult een hub functie voor alle Dow locaties in de Benelux. Concreet betekent dit dat Dow Delfzijl gebruik maakt van ondersteuning die Dow Terneuzen ons levert. Voorbeelden van deze services zijn: EHS&S support, IT-support, het geven van trainingen onder meer op het gebied van veiligheid, ondersteuning bij milieu gerelateerde zaken en public relations support.

Dow Terneuzen is, met 16 fabrieken, de op één na grootste productielocatie van Dow wereldwijd. Ook is Terneuzen hét centrale punt voor ondersteunende Dow diensten in Europa, Midden-Oosten, Afrika en India. Deze diensten zijn gevestigd in het Diamond Center dat naast de productiesite in Terneuzen staat.

Het Value Park, aan de westzijde van Dow Terneuzen, beslaat 140 hectare en is gericht op bedrijven die een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de chemische industrie. De gunstige ligging is aantrekkelijk voor bedrijven: het park heeft directe aansluitingen op het spoor, het wegennet en internationale vaarwegen. Bovendien is het park door middel van een pijpleidingenbundel verbonden met Dow. Een vestiging op het Valuepark is interessant voor afnemers en leveranciers van Dow Benelux, en voor bedrijven die zich bezighouden met de opslag, verpakking of distributie van de producten van Dow.

Inmiddels is op het park al een aantal op- en overslagbedrijven gevestigd, zoals Ravago. Verder is Evos gevestigd op het Valuepark en Bertschi opereert een railterminal.

Vervoer en verpakking

De grondstof voor Dow Delfzijl wordt aangeleverd via een boot, deze vaart continue tussen Stade (Duitsland) - Delfzijl - Estarreja (Portugal) om de fabriek te blijven voorzien van de grondstof. Daarnaast wordt er nog een deel grondstof per vrachtwagen vervoerd van Stade naar Delfzijl.

Na het destilleren kan het product op verschillende manieren getransporteerd worden. Een deel wordt verpakt in drums en IBC's op de Chemical Handling Department (CHD).

Het product wordt boven de 38°C of bevroren opgeslagen en verscheept. Dit om degradatie van het product te voorkomen.

Het andere deel van het product wordt afgevoerd in containers, dit wordt door Bertschi verzorgd, die een terminal naast de fabriek heeft. Een deel hiervan wordt over de weg vervoerd en een deel via het spoor.