Dow Dordrecht

 

Dow Dordrecht is één van de productielocaties van Dow wereldwijd. Met twee extruder productielijnen zijn wij toonaangevend in de productie van hoogwaardige polymers.

Op deze webpagina kunt u informatie vinden over hoe wij veilig werken bij Dow Dordrecht, onze samenwerking met de andere bedrijven op de Chemours site te Dordrecht, wat voor producten wij in Dordrecht produceren, etc.

Veilig werken bij Dow Dordrecht

Bij Dow is de bescherming van mensen en van het milieu een deel van alles wat we doen en van elke beslissing die we maken. Om de veiligheid te garanderen van alle mensen die werken bij Dow Dordrecht en van haar directe omgeving, gelden er een aantal belangrijke spelregels. Deze hebben we vastgelegd in Procedures en Beleidsdocumenten.

De belangrijkste regels voor veilig werken bij Dow Dordrecht zijn:

 • In de fabriek is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.
 • Vrijwel alle uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd onder een veiligwerkvergunning en/of procedure.
 • Gedurende de werkzaamheden voeren mensen regelmatig een werkplekobservatie uit.
 • In geval van een dreigende noodsituatie, wordt onmiddellijk een alarmsignaal gegeven. Iedereen die op het terrein aan het werk is, dient deze signalen en deze betekenis ervan te kennen.

 

De 10 gouden EH&S regels

 1. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van mijn collega's.
 2. Ik weet dat ongevalsvrij werken kan en doe alles om dat te bereiken.
 3. Ik werk proactief om onveilig werk te voorkomen.
 4. Ik zorg voor een veilige werkplek en meld onveilige situaties.
 5. Ik houd me aan alle wettelijke en Dow veiligheidseisen.
 6. Ik doe actief mee aan alle programma’s die veiligheid verbeteren.
 7. Ik meld elk (bijna) incident, als onderdeel van mijn persoonlijke EH&S gedrag.
 8. Ik zorg voor juiste voorbereiding van jobs waarbij veilig uitvoeren steeds voorop staat.
 9. Ik help nieuwe collega’s bij het veiligheidsdenken tijdens het uitvoeren van hun werk.
 10. Ik ken de nieuwste afdelings procedures, pas ze toe en verbeter ze waar nodig.

 

Aanvragen veiligwerkvergunning voor Dow Dordrecht

Bij Dow Dordrecht vraag je een Veiligwerkvergunning aan door het sturen van een duidelijke scope van het werk naar het volgende e-mail adres: FDDTSWP@dow.com.
Dit doe je 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

Een Veiligwerkvergunning kan enkel verleend worden wanneer de scope voor de Veiligwerkvergunning verlener duidelijk is.

Waaruit moet de scope bestaan?
“Wat’’ – specifiek welke soort werkzaamheden er worden vergund;
“Waar” – inclusief de naam en de fysieke locatie van de apparatuur waaraan moet worden gewerkt;
“Wanneer” – zowel de begin – als de eindtijden van de te vergunnen werkzaamheden;
“Op welke manier/hoe” – welke methoden, gereedschap(pen) en apparatuur, enz. er gebruikt zullen worden om de werkzaamheden uit te voeren.

 

Chemours als landlord

Dow Dordrecht maakt onderdeel uit van de Chemours site in Dordrecht. Op deze site staan 3 fabrieken van Chemours, 2 van DuPont en 1 van Dow.

Als drie bedrijven werken wij nauw samen om de veiligheid van onze eigen medewerkers en onze contractoren elke dag te kunnen blijven garanderen. Periodieke interne en externe communicatie draagt ertoe bij dat geldende veiligheidsregels en -maatregelen optimaal werken en op elkaar afgestemd zijn. Het uitwisselen van kennis en ervaring maakt hiervan onderdeel uit.

Emergency Response en Security wordt op de Chemours site in Dordrecht georganiseerd door Chemours. De invulling van de bezetting van de bedrijfsbrandweerorganisatie vindt plaats in nauwe samenwerking met DuPont en Dow.

 

Producten

In Dordrecht produceert Dow door middel van extrusie plastic dat bijvoorbeeld in de medische- en de voedingsindustrie wordt gebruikt zoals Surlyn®, Bynel® en Fusabond®.

Surlyn® wordt vooral gebruikt in diverse verpakkingen maar ook andere toepassingen door de unieke samenstelling.
Bynel® en Fusabond® worden gebruikt als hechtlagen in verpakking, kabels en als polymeer modificatie.

 

Terneuzen als een hub

Dow Terneuzen vervult een hub functie voor alle Dow locaties in de Benelux. Concreet betekent dit dat Dow Dordrecht gebruik maakt van ondersteuning die Dow Terneuzen ons levert. Voorbeelden van deze services zijn: lab support, IT support, het geven van trainingen onder meer op het gebied van veiligheid, ondersteuning bij milieu gerelateerde zaken en public relations support.

Dow Terneuzen is, met 17 fabrieken, de op één na grootste productielocatie van Dow wereldwijd. Ook is Terneuzen hét centrale punt voor ondersteunende Dow diensten in Europa, Midden-Oosten, Afrika en India. Deze diensten zijn gevestigd in het Diamond Building dat naast de productiesite in Terneuzen staat.

Het Value Park, aan de westzijde van Dow Terneuzen, beslaat 140 hectare en is gericht op bedrijven die een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de chemische industrie. De gunstige ligging is aantrekkelijk voor bedrijven: het park heeft directe aansluitingen op het spoor, het wegennet en internationale vaarwegen. Bovendien is het park door middel van een pijpleidingenbundel verbonden met Dow. Een vestiging op het Valuepark is interessant voor afnemers en leveranciers van Dow Benelux, en voor bedrijven die zich bezighouden met de opslag, verpakking of distributie van de producten van Dow.

Inmiddels is op het park al een aantal op- en overslagbedrijven gevestigd, zoals Ravago, Vos Logistics en Katoen Natie. Verder is Oil Tanking gevestigd op het Valuepark en Bertschi opereert een rail terminal.

 

Procedures en beleidsdocumenten

Bij Dow vinden we het belangrijk dat alle procedures en beleidsdocumenten met betrekking tot veilig werken bij Dow beschikbaar zijn voor onze contractoren. Om die reden stellen wij deze beschikbaar via onze contractor SharePoint:

 

Indien uw bedrijf nog geen toegang heeft tot de SharePoint, dan kunt u toegang aanvragen via uw contactpersoon bij Dow Dordrecht. De EH&S afdeling van Dow Dordrecht zal u deze toegang geven.

De procedures en beleidsdocumenten zijn verdeeld in een aantal onderwerpen. In deze documenten maken we gebruik van afkortingen. Daarom treft u in sectie ‘Algemeen’ een aparte file waarin de afkortingen en definities worden uitgelegd.

Sommige van deze documenten gelden voor de gehele Chemours site en zijn in beheer bij Chemours. Deze documenten maken onderdeel uit van het veilig werken binnen Dow en moeten ook bekend zijn bij onze contractoren. Deze documenten zijn ook op de SharePoint te vinden en worden aangeduid met ‘Chemours’ in de titel.