Dow in Terneuzen

 

Dow Terneuzen is, met 16 fabrieken, de op één na grootste productielocatie van Dow wereldwijd. In ons internationaal Research & Development Center werken onze specialisten aan innovaties binnen en buiten Dow. Ook is Terneuzen hét centrale punt voor ondersteunende Dow diensten in Europa, Midden-Oosten, Afrika en India. Met onze medewerkers en onze chemie werken wij dagelijks aan vooruitgang en vernieuwing. Samen met onze partners creëren wij innovatieve producten én duurzame oplossingen voor het milieu en onze leefomgeving. Zo zorgen we ervoor dat we minder energie nodig hebben, water kunnen hergebruiken of alternatieve grondstoffen kunnen toepassen. Met ruim 3550 medewerkers met meer dan 50 nationaliteiten is Dow Terneuzen een diverse organisatie. Door als grootste werkgever in Zeeuws-Vlaanderen vele initiatieven en evenementen te ondersteunen, dragen wij bij aan het economische en maatschappelijke succes van de regio. Ben je ambitieus en wil je jezelf ontwikkelen, dan is Dow dé werkgever voor jou. Of je nu werkzaam bent op de afdeling customer service, finance, management, research, manufacturing of logistics; er zit wetenschap achter jouw succes. En die begint bij Dow.

 

Over Terneuzen

Leer meer over Dow in Terneuzen en haar historie.

ValuePark Terneuzen

Het Value Park, aan de westzijde van Dow Terneuzen, beslaat 140 hectare en is gericht op bedrijven die een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de chemische industrie. De gunstige ligging is aantrekkelijk voor bedrijven: het park heeft directe aansluitingen op het spoor, het wegennet en internationale vaarwegen. Bovendien is het park door middel van een pijpleidingenbundel verbonden met Dow.

Vestiging op het Valuepark is interessant voor afnemers en leveranciers van Dow Benelux, en voor bedrijven die zich bezighouden met de opslag, verpakking of distributie van de producten van Dow.

Inmiddels is op het park al een aantal op- en overslagbedrijven gevestigd, zoals Ravago, Vos Logistics en Katoen Natie. Verder is Oil Tanking gevestigd op het Valuepark en Bertschi opereert een rail terminal.

 

Maintenance Valuepark

In de afgelopen jaren hebben ruim 20 onderhoudsbedrijven zich gevestigd op het Maintenance Value Park, vlakbij de toegang tot de Westerscheldetunnel in Terneuzen. Het Maintenance Value Park is een competence center voor de ruime procesindustrie in de regio. Vanuit het nieuwe terrein dat grenst aan de site van Dow Benelux kunnen de bedrijven niet alleen hun diensten aan Dow leveren maar ook aan diverse andere procesindustrieën Naast kostenvoordelen werkt de clustering innovatie in de hand door kennisoverdracht en synergie tussen de verschillende bedrijven. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor het Kennis en innovatie centrum Maintenance Proces Industrie (Kic MPI). Het Maintenance Value Park is gesitueerd naast de enorme chemische faciliteiten van Dow Beneluxen Trinseo, in de Nederlands-Vlaamse Delta waar het grootste chemische cluster van Europa is.

 

Service Center

Het Service Center dat ondersteuning levert aan de klanten en de Dow organisatie in Europa, Midden-Oosten, Africa en India telt meer dan 1100 medewerkers met in totaal meer dan 50 nationaliteiten. Zij zijn gehuisvest in het Terneuzen Diamond Center, een in het oog springend kantoorgebouw. Vanuit daar, worden klanten en collega’s in heel de EMEAI regio ondersteund. De diverse en inclusieve werkomgeving zorgt voor een frisse blik, nieuwe perspectieven en een originele manier van denken.

 

Pipeline

Dow beheert circa 220 kilometer aan ondergrondse pijpleidingen voor het transport van ethyleen, nafta en propyleen. Deze leidingen liggen tussen Dow Terneuzen, de haven van Antwerpen en het Botlekgebied in Rotterdam. Het transport van chemische producten via pijpleidingen maakt vervoer via trein, truck en schip overbodig. Voor onze producten is het veruit de meest snelle, duurzame, efficiënte en stille manier van transport. Veilig voor mens en milieu. De afdeling Pipeline Beheer waarborgt die veiligheid. In samenwerking met agrariërs, omwonenden en beheerders van natuurgebieden. In deze infographic lees je alles over het beheer van onze pijpleidingingen.

employee tends to a booster statiionBoosterstations pompen de grondstoffen onder druk door de pijpleidingen. Omdat de leidingen risicovolle grondstoffen bevatten, is het belangrijk dat de leidingen niet beschadigen. Daarom neemt de afdeling Pipeline Beheer strenge veiligheidsmaatregelen. Op een aantal plekken komen de leidingen boven de grond. Hier bevinden zich de afsluiterposten die hier door de afdeling zijn neergezet. In de afsluiterposten is meetapparatuur aanwezig. Deze apparatuur meet zowel de temperatuur in als ook de druk op de leidingen. Toezichthouders van de afdeling Pipeline Beheer lezen de data van deze meetapparatuur af in Terneuzen. Dit doen ze vanuit de controlekamer op het terrein van Dow, 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Contact met landeigenaren
De pijpleidingen lopen onder stukken land van verschillende eigenaren. De afdeling houdt graag zo goed mogelijk contact met deze landeigenaren. Gewassen die boven de pijpleidingen groeien, kunnen gewasschade oplopen. Is dit het geval, dan vergoedt Dow de landeigenaren. Het is belangrijk dat landeigenaren weten dat een pijpleiding onder hun land loopt. Door middel van wit-rode paaltjes is zichtbaar waar de leidingen lopen. Deze paaltjes tonen ook het telefoonnummer waarop de afdeling Pipeline Beheer bereikbaar is.

Veiligheid bij werkzaamheden
Iedereen die in de buurt van de pijpleidingen gaat bouwen of graven moet hiervan een melding doen bij Dow. De afdeling Pipeline Beheer controleert of de werkzaamheden schade kunnen aanbrengen aan de leidingen. Toezichthouders van de afdeling rijden regelmatig langs de route van de pijpleidingen om controles uit te voeren. Ook controleren zij wekelijks vanuit een helikopter of iemand niet gemelde werkzaamheden uitvoert in de buurt van de pijpleidingen.

  • Nederland: Velin graafvoorwaarden:
    Iedereen die in de buurt van de pijpleidingen gaat grondroeren, bouwen, etc. moet de graafmelding (klic) doen en dient aan de voorwaarden uit de brief van Dow en Velin voorwaarden te voldoen:

  • België: Fetrapi graafvoorwaarden:
    Iedereen die in de buurt van de pijpleidingen gaat grondroeren, bouwen, etc. moet de graafmelding (klip) doen en dient aan de voorwaarden uit de brief van Dow en Fetrapi voorwaarden te voldoen:

Wil je weten welke beplanting is toegestaan rondom onze pijpleiding kijk dan even hier:

Neem bij vragen contact op met de afdeling Pipeline Beheer via +31-115672888 of neem contact met ons

 

Veilig werken bij Dow Terneuzen

Om de veiligheid te garanderen van alle mensen die op het bedrijfsterrein van Dow in Terneuzen werken, geldt een aantal belangrijke spelregels. Deze hebben we vastgelegd in de zogenoemde Terneuzen Procedures en Terneuzen Beleidsdocumenten.

De belangrijkste regels voor veilig werken bij Dow Terneuzen zijn:

  • In de fabrieken is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.
  • Vrijwel alle uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd onder een veiligwerkvergunning.
  • Gedurende de werkzaamheden voeren mensen regelmatig een werkplekobservatie uit.
  • In geval van een dreigende noodsituatie, wordt onmiddellijk een alarmsignaal gegeven. Iedereen die op het terrein aan het werk is, dient deze signalen en deze betekenis ervan te kennen.