Terneuzen

Dow in de Benelux

 

Dow Terneuzen is, met 17 fabrieken, de op één na grootste productielocatie van Dow wereldwijd. In ons internationaal Research & Development Center werken onze specialisten aan innovaties binnen en buiten Dow. Ook is Terneuzen hét centrale punt voor ondersteunende Dow diensten in Europa, Midden-Oosten, Afrika en India. Met onze medewerkers en onze chemie werken wij dagelijks aan vooruitgang en vernieuwing. Samen met onze partners creëren wij innovatieve producten én duurzame oplossingen voor het milieu en onze leefomgeving. Zo zorgen we ervoor dat we minder energie nodig hebben, water kunnen hergebruiken of alternatieve grondstoffen kunnen toepassen. Met ruim 3600 medewerkers met meer dan 50 nationaliteiten is Dow Terneuzen een diverse organisatie. Door als grootste werkgever in Zeeuws-Vlaanderen vele initiatieven en evenementen te ondersteunen, dragen wij bij aan het economische en maatschappelijke succes van de regio. Ben je ambitieus en wil je jezelf ontwikkelen, dan is Dow dé werkgever voor jou. Of je nu werkzaam bent op de afdeling customer service, finance, management, research, manufacturing of logistics; er zit wetenschap achter jouw succes. En die begint bij Dow.

ValuePark Terneuzen

Het Value Park, aan de westzijde van Dow Terneuzen, beslaat 140 hectare en is gericht op bedrijven die een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de chemische industrie. De gunstige ligging is aantrekkelijk voor bedrijven: het park heeft directe aansluitingen op het spoor, het wegennet en internationale vaarwegen. Bovendien is het park door middel van een pijpleidingenbundel verbonden met Dow.

Vestiging op het Valuepark is interessant voor afnemers en leveranciers van Dow Benelux, en voor bedrijven die zich bezighouden met de opslag, verpakking of distributie van de producten van Dow.

Inmiddels is op het park al een aantal op- en overslagbedrijven gevestigd, zoals Ravago, Vos Logistics en Katoen Natie. Verder is Oil Tanking gevestigd op het Valuepark en Bertschi opereert een rail terminal.

 

Maintenance Valuepark

In de afgelopen jaren hebben ruim 20 onderhoudsbedrijven zich gevestigd op het Maintenance Value Park, vlakbij de toegang tot de Westerscheldetunnel in Terneuzen. Het Maintenance Value Park is een competence center voor de ruime procesindustrie in de regio. Vanuit het nieuwe terrein dat grenst aan de site van Dow Benelux kunnen de bedrijven niet alleen hun diensten aan Dow leveren maar ook aan diverse andere procesindustrieën Naast kostenvoordelen werkt de clustering innovatie in de hand door kennisoverdracht en synergie tussen de verschillende bedrijven. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor het Kennis en innovatie centrum Maintenance Proces Industrie (Kic MPI). Het Maintenance Value Park is gesitueerd naast de enorme chemische faciliteiten van Dow Beneluxen Trinseo, in de Nederlands-Vlaamse Delta waar het grootste chemische cluster van Europa is.

 

Service Center

Het Service Center dat ondersteuning levert aan de klanten en de Dow organisatie in Europa, Midden-Oosten, Africa en India telt meer dan 1100 medewerkers met in totaal meer dan 50 nationaliteiten. Zij zijn gehuisvest in het Terneuzen Diamond Center, een in het oog springend kantoorgebouw. Vanuit daar, worden klanten en collega’s in heel de EMEAI regio ondersteund. De diverse en inclusieve werkomgeving zorgt voor een frisse blik, nieuwe perspectieven en een originele manier van denken.

 

Pipeline

In Nederland en België liggen duizenden kilometers pijpleidingen onder de grond. Hierdoor kunnen gas, olie en chemicaliën onder druk worden getransporteerd. Via dit enorme netwerk beheert Dow 215 kilometer pijpleiding voor het transport van onze productielocatie in Terneuzen naar onze klanten elders.

Lees alles over Dow Pipeline Beheer.

 

Veilig werken bij Dow Terneuzen

Om de veiligheid te garanderen van alle mensen die op het bedrijfsterrein van Dow in Terneuzen werken, geldt een aantal belangrijke spelregels. Deze hebben we vastgelegd in de zogenoemde Terneuzen Procedures en Terneuzen Beleidsdocumenten.

De belangrijkste regels voor veilig werken bij Dow Terneuzen zijn:

  • In de fabrieken is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.
  • Vrijwel alle uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd onder een veiligwerkvergunning.
  • Gedurende de werkzaamheden voeren mensen regelmatig een werkplekobservatie uit.
  • In geval van een dreigende noodsituatie, wordt onmiddellijk een alarmsignaal gegeven. Iedereen die op het terrein aan het werk is, dient deze signalen en deze betekenis ervan te kennen.