SHELL EN DOW STARTEN EXPERIMENTELE ELEKTRISCHE KRAAKOPSTELLING OP

Mijlpaal in koolstofvrij maken van kernproces van petrochemische productie

  • De experimentele elektrische kraakopstelling is klaar en is operationeel op de Shell Energy Transition Campus Amsterdam.
  •  De opstelling test en valideert delen van de ‘e-cracker’ die achteraf kunnen worden ingebouwd in de huidige gasgestookte stoomkraakfornuizen.
  • De kennis opgedaan uit de experimentele opstelling wordt toegepast bij het ontwerp en de bouw van de volgende proefinstallatie, van meerdere megawatts.
  • De ontwikkeling van nieuwe elektrische kraaktechnologieën gaat eveneens door, die koolstofvrij produceren tegen concurrerende kosten ten opzichte van reguliere krakers mogelijk zou maken.

Amsterdam / Londen, 16 juni 2022 – Shell en Dow hebben een experimentele elektrische stoomkraakinstallatie opgestart op de Energy Transition Campus Amsterdam. Dit is een belangrijke mijlpaal in het gezamenlijke technologieprogramma van de bedrijven om stoomkraakfornuizen te elektrificeren, waardoor het koolstofvrij maken van een van de meest koolstofintensieve aspecten van petrochemische productie een stap dichterbij komt.

In het komende jaar gaat de experimentele installatie een theoretisch elektrificatiemodel testen dat de huidige gasgestookte stoomkraakfornuizen ombouwt. De kennis die Dow en Shell nu opdoen, gebruiken de bedrijven om het model te valideren en het elektrificatieprogramma naar de volgende fase te brengen: de mogelijke bouw van een proefinstallatie van meerdere megawatts in 2025, onder voorbehoud van investeringssteun.

Thomas Casparie, Senior Vice President van de Chemie en Producten activiteiten van Shell in Europa, zei: "Vandaag hebben we een grote stap gezet om een van de belangrijkste processen van onze industrie koolstofvrij te maken. En hiermee dragen we ook bij aan Shells doelstelling om in 2050 een energiebedrijf met netto-nul uitstoot te zijn. Ik kijk uit naar de resultaten van de testopstelling en om deze essentiële samenwerking met Dow voort te zetten."

"Deze mijlpaal toont dat productietechnologieën met lage koolstofemissies binnen handbereik zijn", zegt Keith Cleason, Vice President Dow Olefins, Aromatics and Alternatives business. "De samenwerking met Shell heeft de potentie om in de komende decennia de wijze waarop we in onze industrie producten maken opnieuw vorm geven."

Naarmate het elektriciteitsaanbod steeds verder verduurzaamt, kan de toepassing ervan in het verwarmen van stoomkraakfornuizen een van de oplossingen worden om de chemische industrie koolstofvrij te maken. Elektrische stoomkraakfornuizen verwarmd met hernieuwbare elektriciteit kunnen potentieel 90% van de scope1-emissies verminderen tegen concurrerende kosten vergeleken met reguliere krakers.

Het programma ontving vorig jaar € 3,5 miljoen (USD4,2 miljoen) aan financiering van de Nederlandse overheid en omvatte de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en het Instituut voor Duurzame Procestechnologie (ISPT). De samenwerking tussen meerdere bedrijven biedt technische expertise en een gemeenschappelijke inzet voor een koolstofarme toekomst. Bovendien willen Shell en Dow met de samenwerking bijdragen aan de verlaging van de uitstoot om te voldoen aan de doelstellingen om in 2050 netto-nul uitstoot te bereiken.