Dow en Shell boeken voortgang in ontwikkeling gezamenlijke technologie elektrische kraakfornuizen

  • € 3,5 miljoen financiering, verkregen van de Nederlandse overheid
  • Toevoeging TNO en ISPT als nieuwe samenwerkingspartners aan de ontwikkeling van geëlektrificeerde kraaktechnologie
  • Na de geboekte voortgang onderzoeken de bedrijven nu de bouw van een multi-megawatt proefinstallatie
Na de aankondiging van een ontwikkelingsovereenkomst in juni 2020, geven Dow en Shell vandaag een update over de voortgang rond hun technologieprogramma om kraakfornuizen met stroom te verhitten. Deze technologie heeft de potentie de CO2-uitstoot van een van de kernprocessen van de chemische industrie aanzienlijk te verlagen.

De Nederlandse overheid heeft via MOOI-financiering (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) een subsidie toegekend van € 3,5 miljoen aan dit programma van Dow en Shell. De bedrijven kondigen ook aan de krachten te bundelen met de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). De samenwerking tussen de vier partijen is erop gericht om de doelen op de korte en langere termijn sneller te behalen.

In het eerste jaar van de samenwerking hebben Dow en Shell de elektrificatieoplossingen voor de huidige stoomkrakers verder ontwikkeld, en hebben ze tegelijkertijd gewerkt aan baanbrekende ontwerpen van nieuwe geëlektrificeerde krakers op de langere termijn. Het doel is om de CO2-uitstoot te verlagen in lijn met de plannen van de bedrijven in 2030 en om uiterlijk in 2050 netto emissievrij te zijn, zoals vastgelegd in het Parijs-akkoord. Gezamenlijke teams in Nederland en de Verenigde Staten hebben hun expertise op het gebied van elektrisch ontwerp, metallurgie, koolwaterstoftechnologie en vloeistofdynamica ingezet om concepten te verfijnen, emissievoordelen te valideren, octrooien te ontwikkelen, de duurzaamheid van elektrische verhittingselementen aan te tonen en samen te werken met leveranciers van apparatuur.

De bedrijven onderzoeken nu de mogelijkheden voor de aanleg van een multi-megawatt proefinstallatie met potentiële opstart in 2025.

De twee nieuwe partijen hebben hetzelfde doel van een CO2-arme toekomst, en brengen verdere expertise in de samenwerking. TNO heeft diepgaande kennis van toepassingen voor warmteoverdracht bij hoge temperaturen en speelt een leidende rol bij het identificeren van industrieel-toepasbare innovatieve elektrische technologieën. TNO is een van de oprichters van het ultramoderne Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE) in Rotterdam. Het ISPT is gericht op de systeemintegratie van voorkeursconcepten en koppelt de dynamiek van baanbrekende technologieën aan die van elektriciteit, warmte en infrastructuur in de chemische industrie in de energietransitie.

“Ons multidisciplinaire team heeft een sterke basis gelegd en heeft in het eerste jaar van ons lange-termijnplan aanzienlijke vooruitgang geboekt”, aldus Keith Cleason, Vice President Dow Olefins, Aromatics & Alternatives. “We zijn verheugd ISPT en TNO aan het gezamenlijke programma toe te voegen, omdat zij complementaire expertise inbrengen en hetzelfde streven delen om levensvatbare, CO2-arme technologieën online te brengen zodra dit haalbaar is.”

Thomas Casparie, Executive Vice President Shell Chemicals: “De financiering door de Nederlandse overheid is een blijk van vertrouwen in het potentieel van dit programma om de chemische industrie te helpen transformeren. De inspanning is een voorbeeld van echte samenwerking tussen bedrijven om sneller CO2-arm te worden, en het is geweldig om deze twee nieuwe partners aan boord te hebben.”

Over TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken ruim 3400 professionals van TNO dagelijks aan. Dit doen we samen met partners en gericht op negen domeinen. waaronder de energietransitie. Samen met de industrie en de overheid willen we de energietransitie versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De energietransitie biedt het Nederlands bedrijfsleven ook de kans om voorop te lopen en hun innovatieve producten te exporteren en zo wereldwijd bij te dragen aan de energietransitie.

Zo verminderen we de CO2-uitstoot in de industrie | TNO

Over the Institute for Sustainable Process Technology

Geen circulaire economie zonder een duurzame procesindustrie. De industrie is de drijvende kracht en verbinder bij hergebruik van rest- en afvalstromen, systeemintegratie van de energievraag, ontwikkeling van waterstof als grondstof en energiedrager, enzovoort. Daarom verbindt het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) stakeholders uit verschillende sectoren en disciplines in een open innovatieplatform, waar we samenwerken aan grensverleggende innovaties naar een circulaire en CO2-neutrale procesindustrie in 2050.

https://www.ispt.eu

Over Dow

Dow (NYSE: DOW) combineert wereldwijd bereik, geïntegreerde productie, gerichte innovatie en leidende bedrijfsposities om winstgevende groei te realiseren. Dow heeft de ambitie om het meest innovatieve, klantgerichte, inclusieve en duurzame materials science- bedrijf te worden, met als doel een duurzame toekomst voor de wereld te leveren door onze expertise op het gebied van materials science en samenwerking met onze partners. Dow’s business portfolio van kunststoffen, industriële halffabricaten en coatings en siliconen levert een breed scala aan gedifferentieerde, op wetenschap gebaseerde producten en oplossingen voor haar klanten in snelgroeiende marktsegmenten, zoals verpakking, infrastructuur, mobiliteit en consumer care. Dow heeft 106 productielocaties in 31 landen en biedt werk aan ongeveer 35.700 mensen. Dow realiseerde in 2020 een omzet van ongeveer USD 39 miljard. Verwijzingen naar Dow betekenen Dow Inc. en haar dochterondernemingen. Raadpleeg voor meer informatie www.dow.com of volg @DowNewsroom op Twitter.