Dow en Shell werken samen aan ontwikkeling elektrische kraaktechnologie

  • De technologie kan leiden tot een lagere CO2-uitstoot van de petrochemische industrie.

Dow en Shell kondigen vandaag een ontwikkelingsovereenkomst aan om de technologie voor de elektrificatie van ethyleenstoomkrakers te versnellen. Ethyleenstoomkrakers leveren basisstoffen voor producten die mensen dagelijks gebruiken. De huidige stoomkrakers zijn CO2-intensief omdat ze afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen om de fornuizen te verwarmen. Het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor de stoomkrakerfornuizen is een van de mogelijke manieren om de uitstoot van de chemische industrie te verlagen. De uitdaging is om deze route technologisch en economisch haalbaar te maken.

De bedrijven streven ernaar om hun gecombineerde kennis in te zetten voor hun gezamenlijke doel om de CO2-uitstoot vergaand te verlagen. Innovatieprojectteams in Amsterdam en Terneuzen en in Texas (VS) richten zich op het ontwerpen en opschalen van ‘e-cracker’-technologieën. Ze zullen de komende jaren samenwerken om eerst innovaties op het gebied van procestechnologie in laboratorium- en pilotoperaties te bewijzen en vervolgens op te schalen naar commerciële krakers.

“Het continu verbeteren van de duurzaamheid van onze bedrijfsactiviteiten is een inherent onderdeel van hoe we bij Dow werken”, zegt Keith Cleason, Vice President Dow Olefins, Aromatics and Alternatives. “Er zijn aanzienlijke technologische doorbraken nodig om het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen in onze industrie te verminderen, waardoor bedrijven uit hun comfortzone moeten treden en samen moeten werken om gedurfde en ambitieuze nieuwe doelen te bereiken. Ons partnerschap met Shell is een belangrijke stap om deze visie te realiseren.”

Thomas Casparie, Executive Vice President van de wereldwijde chemieactiviteiten van Shell, vertelt: “Stoomkrakers maken basischemicaliën, die worden getransformeerd in een reeks afgewerkte producten die mensen helpen in hun dagelijkse leven. Deze nieuwe samenwerking met Dow heeft het potentieel om bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot van de fabricage van chemicaliën en aan de ambitie van Shell om tegen 2050 of eerder een energiebedrijf te zijn met netto nul uitstoot.”

Bij de verdere ontwikkeling van CO2-arme fornuistechnologie zetten Dow en Shell middelen in om de ambities van de Europese Unie op het gebied van klimaatneutraliteit tegen 2050 en de Nederlandse ambitie zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord te helpen verwezenlijken.

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Eveline D. Kooiman
+417282859
ekooiman@dow.com