Fakkelen - Een belangrijk onderdeel van veilige productie bij Dow

Veilige productieprocessen bij Dow

Dow Terneuzen is, met 16 fabrieken, de op één na grootste productielocatie van Dow wereldwijd. Bij Dow Terneuzen maken we plastics en chemicaliën. Dit zijn basisgrondstoffen waarmee tal van plastic producten worden gemaakt, die we allemaal dagelijks gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan voedselverpakkingen, coatings, isolatiemateriaal en matrassen. De fabrieken van Dow Terneuzen bestaan uit grote installaties waar de plastics en chemicaliën worden gemaakt, bewerkt en opgeslagen.

Hoe worden plastics en chemicaliën gemaakt?
Plastics en chemicaliën worden gemaakt van de grondstof Nafta. Dat is een bijproduct van ruwe olie. Een belangrijk chemisch proces om plastics en chemicaliën te maken is het zogenaamde ‘stoomkraken’. Dat gebeurt in onze krakers op het Dow Terneuzen terrein. Hier staan verschillende krakers; LHC 1, LHC 2 en LHC 3. Stoomkraken houdt in dat de Nafta met behulp van stoom onder hoge temperaturen wordt ‘gekraakt’, waardoor het uit elkaar valt in kleinere stukjes. Dit levert chemicaliën op als: ethyleen, propyleen, butadieen en benzeen. Dit zijn grondstoffen waarmee we vervolgens andere chemicaliën en kunststoffen maken in een van onze andere fabrieken.

De fakkel, ons belangrijkste veiligheidsonderdeel
In Dow Terneuzen zijn drie kraker complexen aanwezig die het hart vormen voor alle aanwezige productieafdelingen. Elke kraker is uitgerust met een fakkel. Dit zijn grote stalen schoorstenen van zo’n 90 meter hoog, met in de top een brander. Deze fakkels staan op veilige afstand van de krakers en andere fabrieken op het terrein en vormen een belangrijk onderdeel van het veiligheidssysteem van de krakers. Ook een aantal andere fabrieken en installaties zijn aangesloten op een fakkel.

Waarom wordt er gefakkeld?
Tijdens het productieproces van plastics en chemicaliën kan het nodig zijn om te fakkelen. Namelijk bij het stilleggen en opstarten van fabrieksonderdelen, bij processtoringen en tijdens onderhoudswerkzaamheden. Tijdens het fakkelen worden gassen uit de kraker zelf of uit een van de andere fabrieken op de meest veilige en milieuvriendelijke manier verbrand. Mengsels van gas en lucht worden naar de fakkel geleid en daar gecontroleerd verbrand. Bij een volledige verbranding wordt meer dan 99,5% van de gassen verbrand en het restant wat na verbranding overblijft (koolstofdioxide en waterdamp) komt hoog in de atmosfeer vrij. Zo wordt de uitstoot van gassen tot een minimum beperkt en wordt het restant van de uitstoot verspreid. Op deze manier heeft de directe omgeving er zo min mogelijk last van.

Altijd stand-by
Bij Dow werken we 24/7, waardoor de fakkels altijd stand-by staan. Dat betekent dat we ze direct kunnen gebruiken als het nodig is. Deze afspraak is ook vastgelegd in onze milieuvergunning. We beperken het fakkelen tot het absolute minimum, omdat we overlast voor onze omgeving en het milieu zo veel mogelijk willen beperken. Daarnaast gaan er waardevolle grondstoffen verloren tijdens het fakkelen, ook dat willen we natuurlijk voorkomen.

De fakkel: wat merk je ervan?
Zoals gezegd staan de fakkels altijd stand-by. Is het nodig om deze te gebruiken, dan onderscheiden we twee mogelijkheden; een nauwelijks zichtbare waakvlam of een beter zichtbare vlam. Hieronder leggen we de verschillen uit:

Stand-by waakvlam
Bij normale werkzaamheden kan een onopvallende waakvlam zichtbaar zijn die af en toe minimale hoeveelheden gas verbrandt.

Dit is wat je kunt zien en horen:

  • Licht: een kleine waakvlam bovenop de stalen schoorsteen
  • Rook: er is nauwelijks rookontwikkeling. Deze ‘stand-by’ waakvlam is onderdeel van het standaard productieproces en is ingesteld op een optimale verbranding
  • Geluid: de waakvlam maakt nauwelijks geluid en is buiten ons terrein dan ook niet te horen

De vlam (ook wel fakkel genoemd)
Er zijn vier momenten waarbij het nodig is om te fakkelen. Namelijk bij het (gedeeltelijk) stilleggen en opstarten van een fabriek, bij processtoringen en tijdens onderhoudswerkzaamheden. We proberen altijd om een verbranding zo volledig mogelijk te laten plaatsvinden door het bijmengen van stoom. Op deze manier worden de gassen omgezet in koolstofdioxide en waterdamp. Vooral bij plotselinge, grotere verstoringen kan het even tijd kosten om een volledige verbranding te realiseren. Er kan dan ook kortstondig roet te zien zijn boven de vlam.

Dit is wat je kunt horen en zien:

  • Licht: behalve de vlam zelf, kun je afhankelijk van de weersomstandigheden, een felle oranje gloed rond de vlam zien
  • Rook: je kunt soms rook zien door het fakkelen, omdat het een natuurlijk bijproduct is van verbranding. Door stoom toe te voegen, zorgen we voor een optimale verbranding, daarmee proberen we het roet zoveel mogelijk te beperken
  • Geluid: om de verbranding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden de gassen op hoge snelheid vermengd met hoge volumes stoom en lucht. Dit zorgt voor een typisch brommend geluid  

Veiligheid voorop
Een fakkel is dus een heel belangrijk veiligheidssysteem. Het beschermt de fabrieken bij het opstarten of stilleggen en daarmee ook de collega’s die in en rondom de fabrieken werken. Een fakkel is ook nodig om fabrieken verder leeg te maken van restgassen, voor bijvoorbeeld groot onderhoud. De fakkels staan 24/7 stand-by en kunnen vanuit de controlekamers direct worden ingezet, wanneer het nodig is.

Communicatie
Via onze communicatiekanalen houden we de omgeving op de hoogte als we moeten fakkelen. Wanneer groot onderhoud is gepland, geven we dit vooraf aan. Zo informeren we altijd DCMR, de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, de Veiligheidsregio Zeeland en andere betrokken organisaties over fakkelactiviteiten. Bij onverwachte verstoringen proberen we de omgeving ook zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld via onze social media kanalen.

Vraag en antwoord
De meest gestelde vragen en antwoorden over de fakkelinstallatie vind je hier

Infographic
In deze infographic vind je meer informatie over de fakkel;