CO₂-reductie basis voor maatwerkafspraken met de overheid

  • Vandaag hebben wij samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onze handtekening gezet onder de uitgangspunten voor de toekomstige maatwerkafspraak in 2023.
  • Coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat maatwerkafspraken met de industrie nodig zijn om te zorgen dat de Nederlandse industrie in Europa en wereldwijd de duurzame norm stelt. Het nieuwsbericht van het Ministerie lees je hier. En op Rijksoverheid.nl lees je meer info over de verduurzaming van de industrie.
  • Met onze routekaart naar nul, ook wel Path2Zero genoemd, streven we naar een CO₂ reductie van 42,5% per 2030 en CO₂ neutrale productie in 2050.

Vandaag, 6 december 2022, ondertekenden Anton van Beek, President-directeur Dow Benelux, Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Staatsscretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en Jo-Annes de Bat (Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland) de “Expression of Principles”. In deze intentieverklaring vormt CO₂-reductie de basis voor maatwerkafspraken met de overheid.

co2 reduction agreement

De belangrijkste uitgangspunten die Dow Benelux door ondertekening van het document onderschrijft zijn:

  • CO₂-reductie: Wij willen in 2030 1,7 Mton minder CO₂ uitstoten op onze Dow Terneuzen locatie. Dit betekent een reductie van 42,5% ten opzichte van onze huidige uitstoot en daarmee 8% van de totale industriedoelstelling uit het coalitieakkoord (gelijk aan 12% van de totale Nederlandse industriedoelstelling zoals opgenomen in het klimaatakkoord van 2030). Lees meer.
  • Circulair en duurzaam watermanagement: Wij zetten de volgende stappen op weg naar 100% hergebruik van water. Op dit moment bestaat ons waterverbruik al voor 75% uit hergebruikt water en lokaal regenwater. Lees meer.
  • NOx-uitstoot: Wij werken aan 10% minder NOx (Stikstofoxiden) uitstoot per 2030. In de derde fase van het Path2Zero project verwachten we een reductie van ruim 60% te kunnen bereiken ten opzichte van onze huidige emissies. Lees meer.
  • Alternatieve grondstoffen: Samen met de overheid zetten wij ons in voor het vergroten van de beschikbaarheid van alternatieve grondstoffen zoals pyrolyse-olie uit gerecycleerd afval en synthetische grondstoffen uit externe afvalstromen.

Positieve ontwikkelingen voor leefomgeving

Door chemie te verbinden met wetenschap en duurzame keuzes, willen we bijdragen aan het oplossen van de meest dringende problemen, zoals de energie- en klimaatcrisis. Deze afspraken met de overheid zorgen voor een verdere vermindering van onze CO₂-uitstoot wat de leefomgeving ten goede komt.

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky AdriaansensWe hebben de producten uit de chemische industrie hard nodig voor ons dagelijks leven en gemak. Bij Dow maken ze de plastics en chemicaliën die gebruikt worden voor bijvoorbeeld voedselverpakkingen, hygiënemiddelen, smartphones en matrassen. We willen deze processen schoner maken, maar dat lukt niet in één dag. Met deze intentieverklaring zetten we een belangrijke stap naar een schone en duurzame chemische industrie. We werken dit verder uit tot maatwerkafspraken zodat Dow in 2050 volledig klimaatneutraal produceert.”

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen: “Onze industrie heeft alleen toekomst als die toekomst schoon en duurzaam is. Want mensen hebben recht op een schone lucht, schone bodem en schoon water. Vandaag zetten we met DOW Benelux een belangrijke stap richting die schone en duurzame toekomst. Met deze intentieverklaring leggen we de ambities voor 2030 en 2050 vast. Naast CO2 gaat ook de stikstofuitstoot omlaag en gaat Dow duurzamer om met ons schaarse water. Daar zet ik graag mijn handtekening onder.”

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de Provincie Zeeland: “Dow is een van de grootste werkgevers in de provincie Zeeland. Voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en daarbuiten is het belangrijk dat we in de intentieverklaring de leefomgeving op één zetten. Dow draagt door ondertekening bij aan de realisatie van een groene industrie in Nederland. Ik zie uit naar de uitwerking van deze afspraken.”

Anton van Beek (President Dow Benelux): “Dow speelt al sinds 1965 een centrale rol in Zeeland, en dat willen we ook de komende decennia blijven doen op een schone en duurzame manier. Met ons project ‘Path2Zero’ werken we toe naar nul CO₂-uitstoot in 2050. Gezien de omvang en complexiteit van deze uitdaging is samenwerking met het bedrijfsleven, de academische wereld, de overheid en anderen cruciaal. Als ergens de klimaattransitie tot een succes gemaakt kan worden, dan is het wel in Zeeland.”

Naast de genoemde uitgangspunten richten wij ons ook op andere impactvolle projecten voor onze directe omgeving. Zo onderzoeken we de mogelijkheden om onze restwarmte te leveren aan de gebouwde omgeving. Samen met restwarmtenetvereniging Hoek, de Provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen willen we huishoudens en andere gebouwen duurzaam verwarmen. Lees meer.

Wij maken in Terneuzen ruim 800 producten, dat zijn de bouwstenen voor duizenden consumptiegoederen die we allemaal dagelijks gebruiken en noodzakelijk zijn voor de samenleving. Zo produceren we een breed scala aan vloeistoffen, kunststoffen en ander materialen waarmee bijvoorbeeld schoenen, auto’s, smartphones, verf, coatings, zonnebrand, meubels, matrassen en hygiënemiddelen worden gemaakt. Maar misschien wel belangrijker is dat we ook grondstoffen produceren die andere bedrijven weer toepassen in de energietransitie, zoals voor isolatiematerialen, windturbines en zonnepanelen. We willen die producten blijven leveren en tegelijkertijd onze jarenlange inzet voor duurzaamheid versterken, dus we moeten en willen de manier waarop we die producten fabriceren aanpassen om de klimaatverandering te helpen aanpakken. Met de routekaart naar nul willen we ervoor zorgen dat CO2-arme producten in Nederland kunnen worden gemaakt.