Meer waterhergebruik door nieuwe samenwerking Dow & Evides Industriewater

Onlangs tekenden Dow Benelux en Evides Industriewater een nieuw samenwerkingscontract voor de komende 20 jaar. Duurzaamheid en innovatie vormen de rode draad in deze nieuwe overeenkomst waarin de partijen investeren in de toepassing van nieuwe innovatieve technieken die bijdragen aan duurzame industriewatervoorziening.

Terneuzen - september 8, 2020 - Bewust omgaan met de beschikbare zoetwatervoorraden wordt overal ter wereld steeds belangrijker, ook in de waterrijke Schelde Delta. Consumenten zijn al bewuster van hun watergebruik en er liggen ook veel kansen voor de industrie. Voor veel bedrijven is het nog steeds een uitdaging om waterbesparing te realiseren in de bedrijfsprocessen. Evides Industriewater en Dow Benelux laten zien dat het kan: door optimalisatie van de processen, hergebruik van afvalwater en het gebruik van regenwater. Dit zijn toepassingen die bijdragen aan het verlagen van het gebruik van waterbronnen die ook voor drinkwater worden gebruikt.

Duurzamer en innovatiever watersysteem
Daarom zetten Evides Industriewater en Dow Benelux de samenwerking voort voor de komende 20 jaar om het industriewatergebruik in de toekomst nog meer circulair te maken en daarmee de inname van bijvoorbeeld Biesboschwater tot nul terug te kunnen brengen. Met stakeholders in de regio wordt samengewerkt en onderzoek gedaan om een duurzamer en innovatiever watersysteem mogelijk te maken. In de eerste fase van de langdurige samenwerking wordt onderzoek gedaan naar integratie van wateroplossingen over bedrijfsgrenzen heen, samen met het Waterschap Scheldestromen, lokale stakeholders zoals Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en agrarische bedrijven. Een van de pilotonderzoeken is gericht op de werking van een wetland als natuurlijke voorbehandeling van het gezuiverde industriële en huishoudelijk afvalwater. Na het wetland wordt het water verder gezuiverd tot de hoge kwaliteit die vereist is voor het industriële proces. Tegelijkertijd wordt onderzocht of het mogelijk is om regen- en polderwater in de ondergrond op te slaan om tijdens droogte voorraden beschikbaar te hebben.

Jarenlange samenwerking
Het beoogde resultaat van deze nauwe en jarenlange samenwerking is een betrouwbare watervoorziening, in kwaliteit en kwantiteit. Hierin zetten Evides Industriewater en Dow Benelux samen stappen in innovatie en het gemeenschappelijk streven naar duurzaamheid en een circulair gebruik van industriewater.

Video over de samenwerking is te bekijken via deze link, (gemaakt pre-corona)

Noot voor redactie:
Wilt u als redactie graag meer achtergrondinformatie?

Neem dan contact met ons op:
Ciccio Pecoraro
Dow Benelux
Communication Specialist
+31 627042800

Martin van Eck
Evides Industriewater
Adviseur Communicatie / Woordvoerder
+31 622132900