Opstarten nieuwe boiler energiecentrale ELSTA

Terneuzen, Netherlands - augustus 30, 2019 - Vanaf eind augustus start energiecentrale ELSTA, dat onderdeel is van Dow's Power & Utilities-afdeling, met het opstarten van een nieuwe boiler (stoomketel). Eenmaal operationeel kan met deze nieuwe boiler de stoomopwekking verder worden ontkoppeld van de opwekking van elektriciteit. Zo wordt de centrale toekomstbestendiger gemaakt en kan Dow Terneuzen flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt. Tijdens de opstartfase kan er in verschillende periodes meerdere keren een stoomwolk worden gezien boven het terrein van de energiecentrale. Geluidshinder richting de nabije omgeving is vanwege de inzet van een silencer (geluidsdemper) niet te verwachten. Rondom het terrein worden metingen verricht om de geluidsbelasting te meten en waar nodig aanpassingen te doen. De verwachting is dat de boiler in januari 2020 operationeel zal zijn. Ook via onze social media kanalen blijf je op de hoogte van bovenstaande. Voor meer info vind je hieronder enkele vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Wat gebeurt er tijdens een opstartfase van een nieuwe boiler?
Voordat de nieuwe boiler operationeel ingezet kan worden in de centrale moeten er allerlei zaken functioneel getest en gecontroleerd worden. Daarnaast wordt de volledige installatie gereinigd. Uiteraard wordt de installatie ook meerdere keren opgestart en stilgelegd voor controle en het goed inregelen van de boiler. De opstartfase is gepland tussen eind augustus en het einde van dit jaar.

Waarom kunnen er in die periode meerdere keren stoomwolken ontstaan en hoevaak zal dit gebeuren?
Bij het schoonmaken en reinigen van het systeem wordt stoom afgeblazen naar de omgeving. Dit veroorzaakt de mogelijke stoomwolken. De frequentie waarmee er stoomwolken kunnen ontstaan is afhankelijk van de voortgang van de opstartfase. Opstarten en afblazen zullen we zoveel als mogelijk overdag doen.

Nieuwe boiler energiecentrale ELSTA

Waarom kan er in die periode geluidshinder ontstaan?
Het afblazen van stoom onder hoge druk zorgt voor extra geluidsontwikkeling. Alle voorbereidingen zijn getroffen om de geluidshinder tot een minimum te beperken. Rondom het terrein worden metingen verricht om de geluidsbelasting in kaart te brengen en waar nodig aan te passen. Met de inzet van een silencer (geluidsdemper) zorgen we er voor dat de geluidsemissies in lijn blijven met onze omgevingsvergunning.

Waarom wordt de centrale vanwege de nieuwe boiler toekomstbestendiger?
Duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie zullen een steeds groter aandeel hebben op het elektriciteitsnet in Nederland. Vraag en aanbod wordt hiermee nog dynamischer. Bijvoorbeeld in periodes waarin de zon veel schijnt en/of het veel waait kan er overaanbod ontstaan op het Nederlandse elektriciteitsnet. Door de bedrijfsvoering uit te breiden met een nieuwe boiler kan de energiecentrale flexibel inspelen op deze veranderingen waarbij ten alle tijden een betrouwbare stoomlevering aan de Dow-fabrieken wordt voorzien. En tegelijkertijd kan de elektriciteitsproductie bij de centrale omhoog of omlaag geregeld worden, afhankelijk van de marktomstandigheden. In geval van een grotere elektriciteitsstoring kan het elektriciteitsverbruik van Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld volledig door de centrale worden opgevangen.

Wat levert deze nieuwe boiler op t.a.v. duurzaamheid?
De brandstof van de nieuwe boiler zal net als voor de gasturbines van de centrale voor een groot gedeelte bestaan uit gas dat wordt geproduceerd door de naftakrakers van Dow als 'bijproduct'. Dankzij de boiler kunnen we meer 'bijproduct' hergebruiken waardoor de kringloop verder wordt gesloten. Dit is zowel positief voor de energie-integratie als ook voor de grondstofflexibiliteit, beiden zullen verder toenemen.

Controle en monitoring
De gehele bouw, opstart en in bedrijfname van de boiler wordt 24/7 gemonitord en vanzelfsprekend heeft veilig werken onze prioriteit. Zowel experts uit onze eigen organisatie als extern gespecialiseerde partners werken hierin nauw samen.

Over de energiecentrale
Energiecentrale ELSTA voorziet Dow Terneuzen sinds 1998 van warmte (stoom) en elektriciteit. Sinds september 2018 is de centrale overgenomen door Dow en daarmee is de centrale onderdeel van Dow's Power & Utilities-afdeling. Dow Terneuzen gebruikt de stoom en elektriciteit voor het bedrijven van haar fabrieken. Ook wordt er elektriciteit geleverd aan het landelijke elektriciteitsnetwerk. De centrale heeft een hoge mate van energie integratie. Het hart van de centrale bestaat uit drie gasturbines. Per unit wordt maximaal 123 MW elektrisch vermogen opgewekt en 450 ton/uur stoom (90 bar). De stoomturbine levert maximaal 90 MW elektrisch vermogen. De centrale is een van de schoonste gasgestookte centrales van Europa.

Over de boiler
Je kan de boiler zien als een hele grote variant van bijvoorbeeld een keukenboiler zoals we die in woonhuizen kennen. Door water te verwarmen ontstaat er stoom. Die stoom wordt door Dow Terneuzen gebruikt voor het bedrijven van de fabrieken, bijvoorbeeld om turbines aan te drijven en voor de verwarming van de procesinstallaties. Met de nieuwe boiler wordt een productiecapaciteit van ongeveer 350 ton stoom per uur toegevoegd. De boiler bevat de laatste technologische snufjes op het gebied van veiligheid, automatisering en energie efficiëntie. Wist je bijvoorbeeld dat deze boiler zichzelf volledig automatisch kan opstarten? Dit is een technologisch hoogstandje en zorgt ervoor dat de handmatige handelingen door onze operators tot een minimum beperkt worden. De bouw van de boiler is een flinke impuls voor de Dow Terneuzen locatie, maar zeer zeker ook voor de omgeving van Terneuzen. Veel lokale bedrijven zijn betrokken bij de bouw. De afgelopen twee jaar zijn er bijvoorbeeld in totaal meer dan 1.000 mensen betrokken geweest bij de bouw van de Boiler.

For further information, please contact:

For further information, please contact:
Tim Brouwer
Public Affairs
06-51791565