Reactie op Eindrapportage Speelveldtoets 2020 PwC

15 September 2020 - Dow Benelux is bekend met de studie van PricewaterhouseCoopers (PwC) die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd. 

Dow heeft bedrijfsinformatie en expertise beschikbaar gesteld aan de consultants van PwC. Dit om hen in de gelegenheid te stellen tot een onafhankelijk oordeel te komen over de kosten van de nationale CO2 heffing.

Dow onderschrijft de conclusies van de PwC studie. De nationale CO2 heffing leidt tot dermate hoge kosten dat er een ongelijk speelveld onstaat tussen Nederland en de rest van Europa. Hierdoor ontstaat het risico dat bedrijven hun CO2-uitstoot verplaatsen naar het buitenland. 

Dow werkt iedere dag, samen met de overheid en andere partners binnen en buiten de regio Zeeland, om van de klimaattransitie een succes te maken. Daarbij deelt Dow de ambitie van het kabinet om van de Nederlandse industrie wereldwijde koplopers te maken.

Om deze ambitie te realiseren is het echter cruciaal dat de overheid de industrie in gelegenheid stelt zich te ontwikkelen. Hierbij moet worden gedacht aan het beschikbaar stellen van de juiste infrastructuur (pijpleidingen voor het transport van waterstof, voldoende toegang tot CCS en verzwaring van het electriciteitsnet) en een hervorming van de subsidiestructuur. 

Wij vragen aan de politiek om te kiezen voor een toekomstbestendig Nederland dat in staat is om de transitie niet alleen in naam maar ook in praktijk te maken.

Neem voor meer informatie contact op met:

Public Affairs
beneluxinfo@dow.com