Resultaten onderzoek benzeenlekkage

Terneuzen - januari 21, 2020 - Op dinsdagavond 26 november is er een benzeenlekkage geconstateerd aan een leiding op het Braakmandok. Ondanks het adequaat ingrijpen van onze collega’s en bedrijfsbrandweer in samenwerking met externe hulpdiensten, die de lekkage zorgvuldig onder controle hebben gebracht, is helaas niet voorkomen dat er ongeveer 1500 kilo benzeen is gelekt. Een gedeelte is in het oppervlaktewater (de Westerschelde) terecht gekomen.

Door de vluchtigheid van de stof en de verdunning met het zeewater was de concentratie benzeen zodanig laag dat deze onder het effectniveau voor levende organismen in de Westerschelde is gebleven. Het is ook onwaarschijnlijk dat de lekkage invloed heeft gehad op de gezondheid van omwonenden en medewerkers op en rond de site.

 

Braakmandok

Inmiddels is het onderzoek naar de lekkage afgerond. De bevindingen zijn als volgt.

De oorzaak van de lekkage aan de geïsoleerde leiding is galvanische corrosie. Op de plaats van de lekkage was een roestvrijstalen opnemer voor elektrische verwarming (tracing) gemonteerd op de koolstofstalen leiding. Vermoedelijk heeft de opnemer de coating (die dient als beveiligingslaag) van de koolstofstalen leiding beschadigd. Hierdoor is direct contact ontstaan tussen de roestvrijstalen opnemer en de koolstofstalenleiding, met corrosie als gevolg.

De benzeenleiding op het Braakmandok is nog steeds buiten bedrijf. De leiding is schoongemaakt door een externe firma, en inspectie is in volle gang om te zien of er andere mogelijk zwakke plekken aanwezig zijn. Zodra de inspectie volledig is afgerond zal een reparatieplan worden opgesteld en worden gestart met de benodigde reparaties. Na afloop ondergaat de leiding een druktest. Is deze succesvol dan wordt de leiding na afstemming met de extern controlerende overheidsdiensten weer in bedrijf genomen.

Dow zal naar aanleiding van dit voorval de bijbehorende inspectie- en onderhoudsplannen onder de loep nemen en waar nodig aanpassen en verbeteren. Alle elektrisch verwarmde leidingen met vergelijkbare opnemers zijn of worden gecontroleerd. Dow zal ook de communicatie verder verbeteren zodat de omgeving in geval van een incident nog beter geïnformeerd kan worden.

For further information, please contact:

For further information, please contact:
Tim Brouwer
+31 115671026