Uitbedrijfname krakerinstallatie

Op zondag 16 mei heeft zich een processtoring voorgedaan bij een van de krakers en is de installatie stilgelegd. Het belangrijkste veiligheidsonderdeel van de kraker, de fakkelinstallatie, is automatisch geactiveerd. Na het stilleggen van de fabriek is er een lekkage ontstaan waardoor Ethyleen vrijkwam. Door de activering van het geautomatiseerde gasdetectiesysteem en het snelle en adequate optreden van de plant collega’s en de bedrijfsbrandweer werd de lekkage snel opgespoord en werden de effecten geminimaliseerd met geautomatiseerde veiligheidssystemen en waterschermen. Uit voorzorg is de veiligheidsregio Zeeland gevraagd om ondersteuning te verlenen.

Er zijn door de brandweer continu metingen verricht op het terrein. Er werd geen Ethyleen gedetecteerd aan de plantgrenzen. Er is geen gevaar geweest voor de directe omgeving en geen persoonlijk letsel. Ethyleen is een brandbaar gas.

De stillegging van de installatie en de lekkage zijn gemeld bij de externe autoriteiten. Dow is inmiddels een intern onderzoek gestart en meldde aan de autoriteiten, dat op basis van de nu beschikbare informatie een geschatte hoeveelheid van 40 ton Ethyleen is vrijgekomen.

De extra affakkelactiviteiten die verband houden met het incident, gaan in een verlaagd tempo door. Hierdoor kan in de directe omgeving nog een oranje gloed zichtbaar zijn. Uiteraard doen we er alles aan om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Link naar Q&A