Veilig werken bij Dow Terneuzen

Veilig werken bij Dow Terneuzen

Om de veiligheid te garanderen van alle mensen die op het bedrijfsterrein van Dow in Terneuzen werken, geldt een aantal belangrijke spelregels. Deze hebben we vastgelegd in de zogenoemde Terneuzen Procedures en Terneuzen Beleidsdocumenten.

De belangrijkste regels voor veilig werken bij Dow Terneuzen zijn:

  • In de fabrieken is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. In vrijwel alle gevallen betreft dit veiligheidsschoenen, -kleding, -bril, -helm en -handschoenen.
  • Vrijwel alle uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd onder een veiligwerkvergunning. Deze vergunning geeft onder andere aan wie op welke plek aan het werk gaat, wat er moet gebeuren en welke extra persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Verder is het belangrijk dat de betreffende persoon precies weet waar de nooddouches zijn en hoe met de controlekamer moet worden gecommuniceerd. Hiervoor wordt een persoonlijke inventarisatie gemaakt van de risico's op de werkplek. Immers, een gewaarschuwd mens telt voor twee!
  • Gedurende de werkzaamheden voeren mensen regelmatig een werkplekobservatie uit. Dit betekent dat anderen de werkzaamheden beoordelen en de medewerker vertellen wat er goed en fout gaat. Op basis van deze observaties moet de situatie direct worden aangepast, zodat de veiligheid nog verder wordt verhoogd.
  • In geval van een dreigende noodsituatie, wordt onmiddellijk een alarmsignaal gegeven. Iedereen die op het terrein aan het werk is, dient deze signalen en deze betekenis ervan te kennen.

Procedures en beleidsdocumenten

In het rechter submenu vindt u alle procedures en beleidsdocumenten die ook bij contractors bekend moeten zijn. We hebben deze procedures en beleidsdocumenten gegroepeerd naar onderwerp. Omdat we veel met afkortingen werken, hebben een aparte file met daarin de definities. Deze vindt u in sectie ‘Procedure Beleid en Organisatie'.